KLUCZOWE KOMPETENCJE
Zdolność budowania pozytywnych i przyjaznych relacji międzyludzkich
oraz wykorzystania wynikającego z ich potencjału.
 
Uczniowie zdobywają wiedzę w kręgu przyjaznego i bezpiecznego środowiska,
sprzyjającego przezwyciężaniu trudności, wspierającego realizację zadań.
Wspieramy rozwój fizyczny każdego ucznia przez różnorodne formy aktywności.
Żaden uczeń nie pozostaje bez wsparcia.
 
Wszyscy nauczyciele tworzą społeczność opartą na wspólnocie celów i działań
oraz systemie wzajemnego wsparcia.
Dominantą zespołu jest działanie we współpracy i  praca zespołowa.
Nikt nie pozostaje sam wobec problemów.
 
Absolwent
jest świadomym, kreatywnym, umocnionym poczuciem własnej tożsamości
i wartości, młodym człowiekiem, dla którego wiedza i kompetencje będą środkiem
do realizacji siebie, swoich ideałów oraz życiowych celów.