Aleksandra Stawicka

Dyrektor Szkoły

e-mail: astawicka.sp18@gmail.com


Dorota Paszek

Wicedyrektor (klasy 5-8 Szkoła Podstawowa, klasy gimnazjalne)

e-mail: dpaszek.sp18@gmail.com


Mariola Zalewicz

Wicedyrektor (klasy 0-4 Szkoła Podstawowa, klasy dla dzieci z autyzmem)

e-mail: mzalewicz.sp18@gmail.com


Maria Jędrzejak

Wicedyrektor (klasy sportowe)

e-mail: mjedrzejak.sp18@gmail.com