W celu zalogowania się do Dziennika Elektronicznego należy

kliknąć na adres strony internetowej poniżej lub wpisać go w polu adresu swojej przeglądarki.

Następnie w polach login i hasło wpisać otrzymane dane dostępowe i kliknąć ZALOGUJ

https://mobireg.pl/zs10-kal

UWAGA:

Dostęp do dziennika elektronicznego dla rodziców i uczniów
JEST BEZPŁATNY.
Zasada udostępniania rodzicowi danych z dziennika
jest przedstawiona w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu.
Podczas wywiadówki rodzic otrzyma od wychowawcy
login i hasło dostępu do indywidualnego konta rodzica,
oraz login i hasło dostępu do indywidualnego konta swojego dziecka.