DEBATA OKSFORDZKA

W piątek 18 listopada przed godziną ósmą w sali audiowizualnej trwały przygotowania do pewnego przedsięwzięcia, w które zaangażowali się uczniowie kl. III A. Po ósmej, gdy goście zasiedli na widowni, rozpoczęła się pierwsza w historii naszej szkoły Debata Oksfordzka. Uczniowie debatowali na temat zadawania prac domowych w szkole. Zarówno strona propozycji (Bartosz Sokół, Klaudia Dzikowska, Miłosz Czerniak, Zuzanna Wypych), jak i opozycji (Oliwia Kurzajczyk, Inez Urbaniak, Wiktor Góral, Mateusz Mazurczak) przedstawiła mocne argumenty za i przeciw pracom domowym, powołując się na to, że dzięki zadaniom domowym możemy utrwalić materiał przekazany na lekcjach lub jakie świetne wyniki osiągają fińscy uczniowie, którym prace nie są zadawane do domu.
Po zakończonej dyskusji stron głos zabrali eksperci Pani Barbara Oliwiecka, która jest pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia, uznała, że bardziej przekonały ją argumenty opozycji.
Tymczasem Pani Dyrektor Natalia Iwanow i Pani Wicedyrektor Agnieszka Woźniak opowiedziały się za stroną propozycji. Głosami widowni zwyciężyła strona opozycji.
Rolę marszałka pełniła Adrianna Kmiecik, a sekretarza Bartłomiej Goplarek.

Efektem tego spotkania było również zawiązanie współpracy między Szkołą a Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych „Kompas”, którego przedstawiciele – Barbara Oliwiecka, Ewa Ozdowska-Bartczak oraz Marek Tworek wzięli udział w debacie.